Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

26 SABUNÇU BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
MAHMUDOV MİRMÖHSÜN MİRBABA08.07.1954İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ15.10.2010
MİRZƏQULİYEVA RƏNA HÜSEYN26.01.1967İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ17.10.2010
MUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR19.10.1965MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIBQP"İSLAHAT" BLOKU01.10.2010
RİZAYEV RUSLAN YAQUB04.07.1984"YENİ NƏSİL AZƏRBAYCAN GƏNCLİYİ" İB- SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ08.10.2010
TAĞIYEVA ELNARƏ FİRİDUN30.06.1960169 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN DİREKTORUYAPYAP01.10.2010
YAQUBLU TOFİQ RƏŞİD06.02.1961AZƏRB. RESP.MİLLİ MƏCLİS APARATI, DEPUTAT KÖMƏKÇİSİMÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU14.10.2010