Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

25 NIZAMI IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABBASOV RAUF ARİF23.07.1966YENİ MÜSAVAT QƏZETİNİN BAŞ REDAKTORUMÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU07.10.2010
İBRAHİMOV SAMİR FƏZAİL25.06.1981ANS TV APARICIPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ13.10.2010
QULİYEV BƏDRƏDDİN SABİR08.04.1965SİRDAŞ LTD MMC DİREKTORPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ02.10.2010
MƏMMƏDOV FAİQ İSMİXAN25.08.1974ARDNŞ EKOLOGİYA İDARƏSİ,ŞÖBƏ RƏİSİPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ11.10.2010
SƏFƏROV MƏMMƏDƏLİ TALIB03.05.1960251 SAYLI MƏKTƏB MÜƏLLİMAMİPAMİP11.10.2010
ŞÜKÜRLÜ ELXAN NƏRİMAN28.03.1976ƏDƏLƏT PARTİYASI SƏDRİNİN MÜAVİNİƏP"İSLAHAT" BLOKU13.10.2010
VƏLİYEVA SƏDAQƏT SÜLEYMAN23.12.19544 SAYLI VƏRƏM ƏLEYHİNƏ DİSPANSER BAŞ HƏKİMYAPYAP04.10.2010