Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

22 NƏSIMI IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ƏHMƏDOVA SURƏ ƏHMƏD09.07.1970BİZNES (SAHİBKAR)BİTƏRƏFÖZÜ02.10.2010
HÜSEYN PƏNAH ÇODAR28.10.1957AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIAXPKXCP04.10.2010
MƏNSUROV RƏŞİD MİRƏJDƏR20.10.1975ADP-NİN SƏDR MÜAVİNİ.SİYASİ FƏALİYYƏTADP"QARABAĞ" BLOKU04.10.2010
MOLLA-ZADƏ ASİM NAZİM06.06.1953AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIADİSP"DEMOKRATİYA" BLOKU25.09.2010
RƏHİMOV FİDAİL RŞAD15.10.1949BAKI TİKİŞ EVİNİN DİREKTORUYAPYAP02.10.2010