Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

21 NƏSIMI BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
HACIYEVA AYGÜN SUDEF06.07.1971DEMOKRATİK AZƏRBAYCAN DÜNYASI, TƏŞKİLAT ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİDADPDADP13.10.2010
MƏMMƏDOV SƏRDAR CALAL03.06.1954ADP-NİN SƏDRİADP"QARABAĞ" BLOKU04.10.2010
MUSTAFAYEVA AYTƏN İNQLAB23.05.1968AMEAİHİ DİREKTORUBİTƏRƏFÖZÜ04.10.2010
ORUCOV NADİR ORUC13.01.1957DAK-IN AZƏRBAYCAN NÜMAYƏNDƏLİYİNİN RƏHBƏRİBİTƏRƏFÖZÜ06.10.2010
VERDİYEVA GÜLARƏ EYVAZ10.04.1970152 №-Lİ MƏKTƏBİN DİREKTORUYAPYAP04.10.2010