Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

20 NƏRIMANOV IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABBASOVA ZEYNƏB MUXTAR17.06.1957İŞLƏMİRVHP"DEMOKRATİYA" BLOKU11.10.2010
BAYRAMOV QUBAD İBAD12.09.1971AZƏRBAYCAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, DOSSENTMÜSAVATÖZÜ11.10.2010
ƏLİYEV ADİL ABIŞ25.09.1969MİLLİ MƏCLİS, DEPUTATBİTƏRƏFÖZÜ22.09.2010
İSMAYILOV ASLAN ZİYƏDDİN20.02.1958AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI. VƏKİLBİTƏRƏFÖZÜ27.09.2010
QARAYEVA İRADƏ KAZIM09.10.1962NƏRİMANOV BƏLƏDİYYƏSİ, KATİBPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ04.10.2010
MƏHƏRRƏMZADƏ ƏLİBALA SƏTTAR09.08.1976KASPİAN AUDİT KOMPANİ MMC, MÜDİRBİTƏRƏFÖZÜ13.10.2010
TEYYUBLU XƏZƏR QARDAŞƏLİ09.05.1968ÖLKƏ QƏZETİ TƏSİSÇİ. KXCP NƏRİMANOV TƏŞKİLATININ SƏDRİ.KXCPKXCP04.10.2010