Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

19 NƏRIMANOV BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
BAYRAMOVA GÖZƏL ORUC27.04.1962İŞLƏMİRAXCP"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU07.10.2010
ƏHMƏDOV ƏLİ CAVAD27.01.1953AZ.RES. MİLLİ MƏCLİS, DEPUTAT; YAP SƏDR MÜAVİNİ-İCRA KATİBİYAPYAP23.09.2010
ƏLİYEV FƏXRƏDDİN QƏZƏNFƏR13.10.1966NƏRİMANOV BƏLƏDİYYƏSİ,İQTİSADİ İNKŞAF ŞÖBƏSİ,APARICI MÜTƏXƏSBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010
ƏSKƏROVA ASYA QASIM10.12.1952İŞLƏMİRƏP"İSLAHAT" BLOKU27.09.2010
HƏSƏNOV XALIQVERDİ HƏSƏN10.10.1961(İŞLƏMİR) QARABAĞ ƏLİLİ II QRUPAMİPAMİP02.10.2010
NURİYEVA ALMAS QARAOĞLAN20.01.1958193 SAYLI ORTA MƏKTƏB,İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMƏSİPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ28.09.2010
SƏMƏDOV PƏRVİZ HƏBİB16.05.1975İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ29.09.2010