Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

18 NƏRIMANOV-NIZAMI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABDULLAYEV RAFİQ BƏYLƏR15.07.1949"VERDİKT" HÜQUQ FİRMASI, DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ17.10.2010
AĞAZADƏ ƏNVƏR SƏRDAR13.11.1968ÜMİD PARTİYASI ALİ MƏCLİSİNİN SƏDRİÜMİD"QARABAĞ" BLOKU10.10.2010
BABAYEVA SƏKİNƏ RƏŞİD15.10.1964BAKI ƏYRİCİ-TOXUCU ATSC-NİN İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİYAPYAP02.10.2010
HƏSƏNLİ CƏMİL POLADXAN15.01.1952MİLLİ MƏCLİS, DEPUTATBİTƏRƏFÖZÜ02.10.2010
QASIMOV QASIM NURMƏHƏMMƏD22.03.1959AKBMA, İCRAÇI KATİBYAPÖZÜ05.10.2010
MUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN01.01.1951İQTİSADİ VƏ SİYASİ ARAŞDIRMALAR MƏRKƏZİ, POLİTOLOQBİTƏRƏFÖZÜ01.10.2010
ORUCOV ƏHMƏD ABDUL12.10.1959"AZADLIQ " PARTİYASININ SƏDRİAZADLIQKXCP02.10.2010