Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

17 YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABDULLAYEVA MEHRİBAN ƏLİ05.09.1965İŞLƏMİRAMİPAMİP09.10.2010
BƏHRƏMOVA GÜLLƏR XUBYAR08.07.1962İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ14.10.2010
ƏLİZADƏ ARAZ MƏMMƏD MÜBARİZ03.11.1951ASDP,HƏMSƏDRASDPASDP11.10.2010
HACIYEV BƏXTİYAR İLYAS28.03.1982FƏRDİ SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ11.10.2010
HƏSƏNOV ELŞAD ELDAR27.09.1976"VEST İNDASTRİES" MMC,HÜQUQŞÜNASBİTƏRƏFÖZÜ02.10.2010
QASIMZADƏ NƏRİMAN QASIM26.12.1956ŞƏRQŞÜNASLIQ VƏ İLAHİYYATÇILIQ ÜZRƏ ALİMBİTƏRƏFÖZÜ05.10.2010
QULİYEV ÜLVİ ZAHİD17.09.1966MİLLİ MƏCLİS,DEPUTATBİTƏRƏFÖZÜ13.10.2010
QULİYEVA SAMİRƏ ORUC QULU15.05.1978AZTU,TƏLƏBƏ HƏMKARLAR TƏŞKİLATINİN SƏDRİYAPYAP02.10.2010
MƏMMƏDZADƏ ELMAN TELMAN07.01.1959ALP,İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN SƏDRİALP"İNSAN NAMİNƏ" BLOKU13.10.2010
MUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏ11.08.1979AZƏRB .RESP.MİLLİ MƏCLİSİ,EKSPERTADMPÖZÜ02.10.2010
RÜSTƏMOV HƏSRƏT QURBANƏLİ26.09.1970ADP SƏDRİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİADP"QARABAĞ" BLOKU05.10.2010
SADIXLI NÜŞABƏ AĞABALA05.03.1949BDU,XARİCİ ƏDƏBİYYAT KAFEDRASI,DOSSENTMÜSAVATÖZÜ11.10.2010
SADIQOV RAMİZ İSA17.10.1955ELMİ TƏDQ.ÜZÜMÇ. VƏ ŞƏRƏB.İNST.TƏSƏR.İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREK.MÜAVİDADPDADP11.10.2010
ZAYİDOV QƏNİMƏT SƏLİM10.02.1963AZADLIQ QƏZETİ,BAŞ REDAKTORAXCPÖZÜ11.10.2010