Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

16 YASAMAL IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
BABAYEV FƏXRƏDDİN SƏMƏDDİN02.02.1953"İNTİBAH"XCVHMF. "HAQLI TƏLƏB "QƏZETİ BAŞ REDAKTORBİTƏRƏFÖZÜ13.10.2009
KƏRİM TUFAN CAMAL02.08.1957AR.VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI 1 SAYLI HÜQUQ MƏSLƏH.MİLLİ DEMOKRATMİLLİ DEMOKRAT12.10.2010
QƏDİRLİ ERKİN TOĞRUL13.05.1972AZƏRBAYCAN LİZİNQ ŞİRKƏTİ HÜQUQŞÜNASBİTƏRƏFÖZÜ11.10.2010
MƏHƏRRƏMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ05.01.1950BDU-REKTOR, MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIYAPYAP02.10.2010
MƏLİKƏLİYEV XANMİRZƏ XANBALA21.03.1954İŞSİZAMİPAMİP11.10.2010
SADIQOV BABƏK İSMAYIL08.01.1954TOPÇUBAŞOV AD. ELMİ CƏRRAHLIQ MƏRKƏZİ-HƏKİMADP"QARABAĞ" BLOKU12.10.2010
SƏMƏDOV SUDEİF SİYAB15.03.1959İŞSİZVİP"İNSAN NAMİNƏ" BLOKU13.10.2009
VƏLİYEVA NİSƏXANIM YAQUB17.01.1955İŞSİZKXCPKXCP12.10.2010