Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

14 XƏZƏR IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ƏLİYEVA MEHRİBAN ARİF26.08.1964AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIYAPYAP23.09.2010
XƏLİLOV MƏMMƏD NİZAMİ28.03.1966MÜVƏQQƏTİ İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ01.10.2010
QURBANOVA YEGANƏ HAQVERDİ15.05.1976DADP,NİZAMİ RAYON TƏŞKİLATININ SƏDRİDADPDADP20.10.2010
MANİYEV İZƏTTULLA ƏLİBƏY10.03.1936TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ12.10.2010