Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

13 XƏZƏR BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ƏLİYEV RAUF ASİF27.05.1956AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIYAPYAP24.09.2010
ƏMİROV ƏFRASİYAB TƏRLAN27.07.1953BUZOVNA BƏLƏDİYYƏSİ - SƏDR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ04.10.2010
MƏMMƏDOV MUXTAR ƏLİŞAN09.04.1948XƏZƏR RAY., İCRA HAKİMİYYƏTİ, İQTİSADİYYAT ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ.YAPÖZÜ12.10.2010
MƏMMƏDOV RAMİZ CƏMİL12.03.1960EİM-"İQLİM" ZAVODU -BAŞ USTAAMİPAMİP16.10.2010