Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

125 ZƏNGILAN-QUBADLI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
İSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ10.06.1958AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIYAPYAP27.09.2010
QASIMOV ANAR ELMAN27.05.1982SUMQAYIT ŞƏHƏR HÜQUQ MƏSLƏHƏTXANASINDA VƏKİLBİTƏRƏFÖZÜ03.10.2010
MƏMMƏDOV QARA MƏHƏRRƏM07.12.1959AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI - VƏKİLBİTƏRƏFÖZÜ11.10.2010
MƏMMƏDOVA SƏİDƏ ƏKBƏR24.09.1949TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ03.10.2010
SÜLEYMANOV ZAUR NÜSRƏT10.10.1979KİÇİK SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ03.10.2010
ŞİRİNOV VAQİF İSA06.02.1951AZƏRBAYCAN DEMOKRAT PARTİYASI ALİ MƏCLİSİNİN SƏDRİADP"QARABAĞ" BLOKU03.10.2010
ŞÜKÜROV AYDIN OKTAY01.12.1959MÜVƏQQƏTİ İŞSİZKXCPKXCP11.10.2010
YAQUBLU NƏSİMAN QARA22.02.1962BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ BAŞ MÜƏLLİMMÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU08.10.2010