Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

122 XANKƏNDI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ALLAHVERDİYEV VAQİF MİSİR14.03.1958İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ27.09.2010
ƏHMƏDOV MÖHÜBBƏT İLYAS18.06.1961İŞLƏMİRPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ05.10.2010
ƏLİYEV MÜBARİZ ƏZİZ20.10.1947TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ03.11.2010
ƏLİYEVA NURİDƏ ƏFQAN01.11.1958PUBLİSİST-JURNALİSTPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ15.10.2010
QASIMOVA FLORA QASIM27.12.1947TƏQAÜDÇÜDÜRBİTƏRƏFÖZÜ27.09.2010
VƏLİYEVA XATİRƏ YUSİF06.02.1965BAKI Ş. BƏDƏN TƏRBİYƏSİ DİSPANSERİ LABORATORİYA MÜDİRİPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ30.09.2010