Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

119 AĞDAM KƏND SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
MƏHƏRRƏMOV ŞAKUR AĞARZA26.01.1961AĞDAM RAYON HACITURALI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ01.10.2010
MƏMMƏDOV ASİF MİLLƏT09.01.1960*TƏZADLAR* QƏZETİNİN BAŞ REDAKTORUBİTƏRƏFÖZÜ09.10.2010
PAŞAYEV SAMİR PAŞA10.03.1984AĞDAM RAYON 93 SAYLI KÖÇKÜN ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ01.10.2010
SADIQOV BƏXTİYAR YUSİF10.01.1951AZƏRBAYCAN QƏZETİNİN BAŞ REDAKTORU,MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIYAPYAP27.09.2010