Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

118 AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ20.03.1961BDU. PSİXOLOGİYA KAFEDRASININ MÜDİRİ. MM-İN DEPUTATIBİTƏRƏFÖZÜ27.09.2010
ƏMİROV ANAR ŞAHİN25.08.1983AĞDAM RAYON HEYDƏR ƏLİYEV MUZEYİNİN DİREKTORUYAPYAP27.09.2010
HƏSƏNOV ŞÜKÜR KƏRƏM02.08.1974AĞDAM RAYONU 106 SAYLI KÖÇKÜN ORTA MƏKTƏBİ. MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010
HÜSEYNOV AFİQ FƏRMAN21.05.1969ANA VƏTƏN PARTİYASI AĞDAM RAYON TƏŞKİLATININ SƏDRİANA VƏTƏNANA VƏTƏN09.10.2010
QULİYEV AMİL AĞALAR07.02.1942TƏQAÜDÇÜAKPÖZÜ13.10.2010