Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

115 ŞƏKI KƏND IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
BAYRAMOV NAZUM ORUCOVİÇ27.02.1973FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ03.10.2010
FEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB12.07.1963AVROMED ŞİRKƏTİNİN DİREKTORUBİTƏRƏFÖZÜ25.09.2010
İSMAYILOVA SÜDABƏR ŞÖYÜB28.12.1956BİDEYİZ MƏKTƏBİNİN DİREKTORUYAPYAP25.09.2010
QEYBULLA ADİL ƏBÜLFƏT04.02.1962ATU, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSORMÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU13.10.2010
MƏHƏRRƏMOV FİRUZ EHTİBAR20.03.1982FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ29.09.2010