Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

114 ŞƏKI KƏND BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
KƏRİMOV ƏVƏZ SÖHRAB08.01.1963ŞƏKİ RAYONU BAŞ GÖYNÜK KƏND 1 VƏ 2 SAYLI ORTA MƏK. MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ27.09.2010
MƏMMƏDOV HİKMƏT MUSTAFA11.09.1961AŞAĞI GÖYNÜK BƏLƏDİYYƏSİ. VERGİ AGENTİBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010
MƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD03.01.1953AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIBİTƏRƏFÖZÜ25.09.2010
RASULOV RAFİQ ABDULƏLİ10.04.1958AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏR İNSİTİTUTUNUN ŞƏKİ FİLİALI, DİREKTORYAPYAP25.09.2010
SEYİDOVA ŞƏRQİYYƏ ƏBÜLFƏT21.07.1968"HƏQİQƏT BÜRCÜ" QƏZETİ. BAŞ REDAKTORBİTƏRƏFÖZÜ07.10.2010
SƏMƏDOV TELMAN ƏHƏD06.10.1968SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010