Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

112 QAX SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
XƏLİLLİ OKTAY XALİD10.04.1967MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ07.10.2010
KƏRİMLİ AZƏR ŞƏMŞİD06.07.1964AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİ, MİLLƏT VƏKİLİBİTƏRƏFÖZÜ25.09.2010
QADAŞLI MƏHƏMMƏD ALLAHYAR27.07.1964BAKI ŞƏHƏRİ 9 SAYLI HÜQUQ MƏSLƏHƏTXANASI, VƏKİLVHP"DEMOKRATİYA" BLOKU12.10.2010
YUSİFOV MƏCİD BƏHMƏN27.08.1951QAX ŞƏHƏR 4 SAYLI ORTA MƏKTƏB, DİREKTOR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ07.10.2010