Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

111 ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİAĞA08.06.1967BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ-MÜƏLLİMYAPÖZÜ29.09.2010
MİRZƏYEV FİKRƏT SALEH26.04.1952SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ28.09.2010
MÜLKÜMOV ARZUMAN NƏBİ17.06.1984SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ01.10.2010
SÜLEYMANOVA NAMİDƏ ABDULLA20.07.1964ZAQATALA POÇTAMT, RƏİSYAPYAP24.09.2010
YUSİFOV ELMAN MƏHƏMMƏD15.11.1961İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ28.09.2010