Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

110 ZAQATALA SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ATAYEV HİKMƏT İSMAYIL04.02.1953MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIYAPYAP27.09.2010
BAYRAMOV BƏHRUZ QURBAN21.07.1980FALDARLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN DİREKTORUBİTƏRƏFÖZÜ29.09.2010
HƏSƏNOV ŞƏMSƏDDİN RAMAZAN19.07.1958ZƏYƏM KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ TƏSƏRRÜFAT MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ01.10.2010
HƏSRƏTOV TELMAN QURBAN01.07.1968SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ29.09.2010