Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

108 AĞSTAFA SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABBASOVA BAŞXANIM ŞAMİL01.04.1948BAKI ŞƏHƏRİ "MUĞAM" STUDİYASI, DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ05.10.2010
CƏFƏROV NİZAMİ QULU21.09.1959M.M-DƏ MƏDƏNİYYƏT KOMİTƏSİNİN SƏDRİ M.M-NİN DEPUTATIYAPYAP25.09.2010
NƏCƏFOVA SUĞRA ƏLİ29.07.1957BAKI İDARƏETMƏ VƏ TEXNOLOGİYA KOLLECİAMİPAMİP11.10.2010
VƏLİYEV ELŞAD MAHMUD21.04.1977SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010