Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

103 GƏDƏBƏY SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ƏMİRASLANOVA YEGANƏ SƏFTƏR20.10.1969İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ05.10.2010
HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD28.01.1970Gİ NAZİRLİYİNİN REGİONLARLA İŞ VƏ KADRLAR ŞÖBƏSİ APARICI MƏSYAPYAP24.09.2010
QƏDİROV NƏSİMİ TOFİQ18.08.1984İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ17.10.2010
QULİYEV MÜBARİZ SƏLİM04.01.1973GƏDƏBƏY RAYON DÖVLƏT TOXUM İDARƏSİ. RƏİSBİTƏRƏFÖZÜ29.09.2010
QULİYEV NİZAMİ YUSİF17.08.1956İŞSİZ"AYDINLAR PARTİYASI""QARABAĞ" BLOKU05.10.2010