Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

100 ŞƏMKIR-DAŞKƏSƏN SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
CƏFƏROV FƏRHAD HƏSƏN22.01.1951MƏDƏNİYYƏT İŞÇİ. MÜST. HƏMKAR. İTTİFAQI ŞƏMKİR R-N KOM. SƏDRBİTƏRƏFÖZÜ06.10.2010
HƏSƏNOV ANAR ƏSGƏR11.11.1973SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ27.09.2010
QƏRİBOV ARZU XƏLİL02.10.1968ŞƏMKİR TELEKOMMUNİKASİYA QOVŞAĞI MÜHAFİZƏ MÜHƏNDİSİBİTƏRƏFÖZÜ06.10.2010
QURBANLI MÜBARİZ QƏHRƏMAN07.01.1954AZ. RES. MM-NİN DEPUTATI, YAP-N İCRA KATİBİNİNMÜAVİNİYAPYAP24.09.2010