Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

93 BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 52
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 52
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ORUCOV ZAHİD MƏHƏRRƏM  18304

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏLİYEV   NAMƏT   FAİZ 2087
MƏMMƏDOV   XALİD   FİRDOVSİ 789
ƏSƏDOV   GƏRAY   XƏLİL 487
SƏFƏRLİ   HEYBƏT   SƏFƏRALI 414