Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

92 ZƏRDAB-UCAR SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 48
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 48
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏLİYEVA JALƏ FAZİL  10604

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
VƏLİYEV   CANPOLAD   ŞAMİL 5627
HƏSƏNOV   SEYFİ   İNQİLAB 1001
SULTANOV   YUSİF   NƏBİ 746
ƏHMƏDOV   ATAŞ   DAVUD 549