Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

90 AĞDAŞ SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 40
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 40
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏSƏDULLAYEV ÇİNGİZ RAUF  10863

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HƏMİDOV   VÜQAR   RƏSUL 5012
ŞİRİNZADƏ   MƏHƏMMƏD   VASİF 1577
AZƏRİ   HƏMİD   İDRİS 1229
ƏLİYEV   LOĞMAN   ALLAHVERƏN 669