Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

89 GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 34
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 34
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 HACIYEV ŞƏMSƏDDİN HÜMMƏT  10347

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
İSGƏNDƏROV   VİDADİ   İSGƏNDƏR 1867
XURŞUDOV   SAMİR   QÜDRƏT 1717
MƏMMƏDOV   SƏMİD   İRFAN 1425
YUSİFOV   İLQAR   RAFİQ 1361
İSAYEVA   SƏNUBƏR   İBİŞ 1114
RƏHİMOVA   RƏQİBƏ   CƏFƏR 1055