Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

81 BEYLƏQAN SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 42
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 42
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ORUCOV AYAZ İSMAYIL  15442

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ABBAS   TAPDIQ   ƏLİKİŞİ 2626
ƏSƏDOV   ƏYYUB   ƏSƏD 1550
HEYDƏROV   RÖVŞƏN   RZAQULU 1270
ALIŞLI   RÖVŞƏN   TALIŞ 867
BAYRAMOV   ELMAN   ƏKBƏR 823
ƏLİYEV   MƏHƏMMƏD   FƏTULLAH 444