Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

80 İMIŞLI-BEYLƏQAN SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 48
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 48
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QƏNİZADƏ ÇİNGİZ AŞRALI  14648

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MİRZƏYEV   MÜRŞÜD   MƏHƏMMƏDƏLİ 3668
RÜSTƏMLİ   TAHİRƏ   AĞAMİR 2953
POLADOV   NİZAM   QARYAĞDI 1233
MUSTAFAYEV   FƏZAİL   ƏLİHEYDƏR 858