Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

8 BINƏQƏDI BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 37
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 37
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏSƏDOV OQTAY SABİR OĞLU  16786

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
SƏMƏDBƏYLİ   ARZU   HƏBİB OĞLU 2517
ADIGÖZƏLOVA   İRADƏ   ƏHMƏD PAŞA QIZI 336
HACIYEV   BƏYƏLİ   ƏLƏKBƏR OĞLU 257
İSRAFİLOV   VAQİF   İSMAYIL OĞLU 253
HACIYEV   HİKMƏT   CƏMİL OĞLU 181