Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

72 YARDIMLI-MASALLI SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 82
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 81
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 RÜSTƏMXANLI SABİR XUDU  12166

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏLİYEV   SƏRVƏR   MƏLİKMƏMMƏD 4022
PAŞA   ELŞAD   ƏLHÜSEYN 1572
BİNYƏTOV   ƏFQAN   YAQUB 518
MİRZƏYEV   YUSİF   KƏRİM 457