Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

67 CƏLILABAD ŞƏHƏR SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 36
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 36
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 HƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ  12445

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MƏMMƏDOV   İRZULLA   İSLAM 2624
MİRZƏXANOV   FƏXRİ   İBRAHİM 1738
VƏLİYEV   SƏXAVƏT   İSA 1624