Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

64 SABIRABAD IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 40
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 39
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 XƏLİLOV RÜSTƏM GÜLABBA  11871

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
LÜMƏNOV   ƏNVƏR   ADİL 2913
HƏSƏNOV   VAHİD   İBADULLA 2792
ƏSƏDLİ   SAMİR   ŞAKİR 1344