Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

57 KÜRDƏMIR SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 41
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 38
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QƏRİBOV FƏRHAD HƏSƏN  13083

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MİKAYILOV   BAHA   QASIM 3403
MƏLİKOV   ƏLYUSİF   YUSİF 1092
BAĞIRZADƏ   NAİL   NİZAMİ 628
MƏMMƏDOV   ELŞƏN   RƏŞİD 440
GÜLALIYEV   VƏZİR   ATAXAN 372