Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

52 QUBA SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 70
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 70
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏHMƏDOV VAHİD QAZMƏMMƏD  13839

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
KƏRİMOV   HÜSEYN   AĞAHÜSEYN 4533
ARZUMANLI   VAQİF   MİNAD 2478
KAZIMLI   FİRİDUN   AĞAHÜSEYN 1956