Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

51 QUSAR SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 62
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 61
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 BADAMOV AZƏR CAMAL  12933

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ADIGÖZƏLOV   ELMAN   ƏLİFXAN 3924
MƏMMƏDOV   HƏSƏNBALA   MƏHƏMMƏD 3266
RİZVANOV   AĞABALA   MƏCVULLA 2526