Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

47 MINGƏÇEVIR SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 30
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 29
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ  5892

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
YƏHYAYEV   NƏRİMAN   YAMƏN 3778
BƏNDƏLİYEVA   AİDƏ   ALLAHVERDİ 1121
AŞUROVA   ÜLKƏR   İZZƏT 398
ƏHMƏDOV   ELÇİN   ŞƏRİF 170