Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

43 SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 33
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 33
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 BABAYEV MUXTAR BAHADUR  14104

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏKBƏR   SÜLHƏDDİN   BAYRAM 1939
KƏRİMOV   KƏRİM   MƏMMƏD HƏSƏN 825
QURBANOV   QUBAD   SÖHBƏT 499
ƏHMƏDZADƏ   İBRAHİM   ZABİT 435
MUSAYEV   ARZU   CAMAL 303
ƏLİ-ZADƏ   MƏMMƏD   İSA 273
RZAYEV   ELŞAD   SALMAN 217