Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

40 KƏPƏZ IKINCI (GƏNCƏ) SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 28
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 27
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QULİYEV MUSA İSA  6384

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
İMANLI   SALMAN   MƏHƏMMƏD 3021
ORUCOV   RAMİZ   MƏCİD 1920
ABBASOV   RƏŞİD   ƏSƏD 1754
ƏFƏNDİYEV   AYAZ   VİLADDİN 1326
MƏLİKOV   VAQİF   SİRAC 1013
TAĞIYEV   AĞASI   ƏMRAH 774