Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

36 XƏTAI DÖRDÜNCÜ SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 34
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 34
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 SEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL  15859

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
GÜLALIYEV   OQTAY   ƏLİGÜŞAD 1794
ZEYNALOVA   SİTARƏ   MEHDİ 1611
HÜSEYNOV   ANAR   VALEH 1410
MÜRSƏLLİ   İLHAM   TARİQ 1296
CAVADOV   FƏRƏMƏZ   ŞƏMSİ 1173