Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

35 XƏTAI ÜÇÜNCÜ SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 29
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 29
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 AĞAZADƏ İQBAL FEHRUZ  7191

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
QƏDİROV   ELVİN   ƏVƏZ 3257
KƏRİMOV   RÜSTƏM   HƏSƏN 2200
SƏMƏDBƏYLİ   AQİL   HƏBİB 2111
İMANOV   İLQAR   RAFİK 921
MİRZƏYEV   CANMİRZƏ   İSMAYIL 890