Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

33 XƏTAI BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 35
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 35
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MİRƏLƏMOV HÜSEYNBALA FAZİL  9805

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MƏMMƏDLİ   ZƏLİMXAN   ADİL 1893
QƏHRƏMANLI   FUAD   ƏLİ 1571
ALLAHVERDİYEV   ROMAN   SƏLİMXAN 878
NOVRUZOV   ƏDNAN   TOFİQ 361
BAYRAMOV   MƏHƏMMƏD   BAYRAM 180
ƏLİYEV   XANŞƏRƏF   ƏLİ 162
SƏFƏROV   NAMİZƏD   HEYDƏR 157