Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

32 SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 29
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 29
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ABIYEV AĞACAN QULAM  9916

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏSƏDZADƏ   ƏSƏD   İBRAHİM ƏJDƏR 849
CƏFƏROV   FİKRƏT   NOVRUZ 753
CƏFƏROV   RƏFAİL   CƏFƏR 700
ZEYNALOV   ZEYNALABDİN   VAQİF 678
HƏMİDOVA   SƏKİNƏ   QƏZƏNFƏR 654