Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

3 BABƏK-KƏNGƏRLI-NAXÇIVAN SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 49
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 49
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN  21441

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
QULİYEV   NƏRİMAN   QƏHRƏMAN 2273
MAHMUDOV   SƏDAQƏT   ƏKBƏR 1869
SEYİDOV   MİRAĞA   TƏVƏKKÜL 812
BAYRAMOV   NURƏDDİN   MƏCİD 734