Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

29 SƏBAIL SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 32
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 32
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MURADOV FUAD RAUF  14959

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
KƏRİMOV   HƏSƏN   HÜSEYN 1779
HÜSEYNOV   RƏŞİD   MƏCİD 925
HƏSƏNOV   SADİQ   HÜSEYN 543
ABDULLAYEV   ELBRUS   DİLƏNÇİ 355
QURBANOV   FAİQ   YUSİF 344
ABDULLAYEV   ELŞAD   MÜZƏFFƏR 214
MƏMMƏDOV   NAMİQ   MƏMMƏDHƏSƏN 169
MƏMMƏDOV   EYVAZ   ÇƏRKƏZ 117