Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

26 SABUNÇU BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 32
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 31
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR  9590

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
TAĞIYEVA   ELNARƏ   FİRİDUN 5789
YAQUBLU   TOFİQ   RƏŞİD 1680
MAHMUDOV   MİRMÖHSÜN   MİRBABA 621
RİZAYEV   RUSLAN   YAQUB 547
MİRZƏQULİYEVA   RƏNA   HÜSEYN 253