Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

25 NIZAMI IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 32
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 32
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 VƏLİYEVA SƏDAQƏT SÜLEYMAN  9157

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ABBASOV   RAUF   ARİF 3056
İBRAHİMOV   SAMİR   FƏZAİL 1050
SƏFƏROV   MƏMMƏDƏLİ   TALIB 163
QULİYEV   BƏDRƏDDİN   SABİR 157
MƏMMƏDOV   FAİQ   İSMİXAN 125
ŞÜKÜRLÜ   ELXAN   NƏRİMAN 76