Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

22 NƏSIMI IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 30
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 27
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MOLLA-ZADƏ ASİM NAZİM  3345

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HÜSEYN   PƏNAH   ÇODAR 1655
RƏHİMOV   FİDAİL   RŞAD 747
MƏNSUROV   RƏŞİD   MİRƏJDƏR 562
ƏHMƏDOVA   SURƏ   ƏHMƏD 521