Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

19 NƏRIMANOV BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 31
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 31
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏHMƏDOV ƏLİ CAVAD  14478

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
BAYRAMOVA   GÖZƏL   ORUC 2383
ƏSKƏROVA   ASYA   QASIM 1670
SƏMƏDOV   PƏRVİZ   HƏBİB 1578
NURİYEVA   ALMAS   QARAOĞLAN 654
ƏLİYEV   FƏXRƏDDİN   QƏZƏNFƏR 638
HƏSƏNOV   XALIQVERDİ   HƏSƏN 388