Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

17 YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 31
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 31
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QULİYEV ÜLVİ ZAHİD  5856

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HƏSƏNOV   ELŞAD   ELDAR 1824
HACIYEV   BƏXTİYAR   İLYAS 749
ZAYİDOV   QƏNİMƏT   SƏLİM 723
ƏLİZADƏ   ARAZ   MƏMMƏD MÜBARİZ 454
QASIMZADƏ   NƏRİMAN   QASIM 440
QULİYEVA   SAMİRƏ   ORUC QULU 392
SADIXLI   NÜŞABƏ   AĞABALA 355
ABDULLAYEVA   MEHRİBAN   ƏLİ 343
BƏHRƏMOVA   GÜLLƏR   XUBYAR 102
RÜSTƏMOV   HƏSRƏT   QURBANƏLİ 86
MƏMMƏDZADƏ   ELMAN   TELMAN 69
MUSAYEV   ELŞƏN   MƏMMƏDHƏNİFƏ 55
SADIQOV   RAMİZ   İSA 41